Монгол Ертөнц уншиж байна

Ерөөл магтаал

Гэрийн ерөөл

Зээ! Цаанаа чамин хээтэй Наанаа нанжин хээтэй Цацаг бүрийдээ найман тахилтай Намгүр хадган дээрээ Алтан мөнгөн хундагатай архийг Амсар дүүрэн бялхуулж Намайг ерөө