Монгол Ертөнц уншиж байна

баатар

Чингисийн баатрууд

Ая: Д.Жаргалсайхан Үг: Д.Жаргалсайхан Чингис хаан хамтлаг Халдвал халтай гэдгээ мэдүүлэх гэж Хамтарвал үнэнч болохоо сануулах гэж Монгол эрс Чингисийн баатрууд Морьтойгоо, нартайгаа,